top of page
Fotofolies x Art Neureau-153.jpg

ONLINE OPEN PRAKTIJK DAG

frame (20).png

Hallo! Welkom op deze open praktijk dag. Hier krijg je virtueel de kans om mijn praktijk en werking te leren kennen zonder dat je tot hier moet komen.

Maar voor het kinesiologisch onderzoek mee te maken...

Daarvoor boek je best een gratis afspraak via uw netwerkdagvoordeel!

SCAN HIER VOOR UW NETWERKDAG-VOORDEEL!

Online open praktijk dag

Dit kanaal komt er binnenkort aan!

BEKIJK HIER DE VIDEO'S OF LEES HIER ONDER DE UITLEG!

OORSPRONGSTHERAPIE

Bij oorsprongstherapie staat er 1 vraag centraal: WAT IS DE OORZAAK VAN JOUW KLACHT? of anders: wat heeft jouw klacht veroorzaakt. Vaak zoeken we dit in fysieke dingen, maar soms kan deze fysieke klacht emotioneel onderliggend zijn. Je weet wel, die befaamde stress waar we het zo vaak over hebben. Door middel van kinesiologie gaan we bekijken op welk niveau de oorsprong van onze klacht zich bevindt.

KINESIOLOGIE:

Kinesiologie is een tool die werkt op basis van spierkracht. We kunnen ons lichaam vergelijken met een elektrisch systeem. Indien er geen storingen op het systeem zijn, kan de energie stromen en kan er licht branden. Maar als er ergens een storing is, dan springt de zekering en verliezen we spanning. Dit gebeurt ook bij onze spierkrachttest. We kijken of er een storing is op jouw specifieke systeem en indien we spanning of beter gezegd spierkracht verliezen, weten we dat er iets mis is. Zo kunnen we verschillende subsystemen/niveaus testen en specifieker een antwoord krijgen op onze vraag.

Er zijn 4 hoofdniveaus of systemen in ons lichaam die samenwerken: het fysieke, biochemische, emotionele en energetische systeem. Hieronder bespreken we elk systeem zijn onderzoek en behandelingsmethode.

HET FYSIEKE SYSTEEM:

Indien je fysieke systeem een storing bevat, kunnen we door vraagstelling via kinesiologie achterhalen wat de volgende stappen zijn die jij moet ondernemen. Moet je naar een gespecialiseerde dokter om dit verder te onderzoeken? Moet je kinesitherapie volgen om de klachten weg te werken? Of moet je net helemaal niets doen en gewoon rust pakken en het tijd geven? Door mijn ruimte achtergrondkennis van het lichaam vanuit mijn studie kinesitherapie neurologische aandoeningen, kan ik de juiste vragen stellen die jou verder op weg helpen.

HET BIOCHEMISCHE SYSTEEM:

Het biochemische systeem is je systeem op cel niveau. Hierbij zijn voedingsstoffen en stofwisseling zeer belangrijk. Hier gaan we dus nakijken of je genoeg voedingsstoffen in je hebt. Indien dit niet zo is, bekijken we of dit komt door te weinig van deze stof binnenkrijgen of een storing in je lichaam dat je deze niet opneemt. Voor beide problemen is er een andere oplossing. Ofwel maken we een voedingsstoffenbalans (VSB) waarbij de kijken welke stof je hoeveel moet bijnemen op welke moment en anders gaan we een total reset doen van je systeem wat je lichaam weer in balans zet. Dit wordt ook wel allergiebehandeling genoemd. (zie verder)

HET EMOTIONELE SYSTEEM:

Het derde systeem is het emotionele systeem. Hierbij gaan we kijken welke emoties er in jouw lichaam verscholen zitten via kinesiologie. We bezien emoties als ladingen die nog rond een situatie zitten waardoor je deze nog niet kunnen loslaten. We testen welk orgaan een storing bevat en zo kunnen we zien over welke emotie het gaat en welke situatie jij niet goed verwerkt hebt of nog niet hebt kunnen loslaten. Indien we het celgeheugen van dit orgaan genoeg getriggerd hebben met vragen en je onderbewustzijn de situatie terug herinnert, gaan we deze lading loslaten door ademhaling en lichte triggering/tapping op deze orgaan reflex punten. Hierna is de lading van de situatie en kan je terugkijken naar de situatie op een rustige manier en is ook het patroon dat daar gestart is onderbroken. We werken dus zowel retrospectief als toekomstgericht.

HET ENERGETISCHE SYSTEEM:

Dit systeem is het moeilijkste systeem voor mensen om te vatten om dat je dit niet kan zien en hier weinig over vertelt wordt tijdens onze opvoeding. Er is overal rondom je energie. Deze energie heet universele energie of het veld. Via dit veld krijgen we continue informatie binnen en sturen we informatie terug. Zo kunnen we van de andere kant van de ruimte iemand aanvoelen of voel je soms als iemand je aankijkt. Ook in ons lichaam stroomt er energie en heb je energiecentra. Deze centra worden chakra's genoemd en de energie stroomt via energiebanen (meridianen) door je lichaam. Indien hier storingen in ontstaan, krijgen we ophopingen van energie of verliezen we continue energie en voelen we ons uitgeput. Een blokkade op een meridiaan kan ervoor zorgen dat de zone voor de storing een ophoping van energie krijgt en de zone na de storing geen of weinig energie krijgt. Dit gebeurt bijvoorbeeld vaak bij de heupen die vaak geblokkeerd zitten. Hierbij gaat er een ophoping zijn van energie ter hoogte van de buik waardoor we rommelige darmen hebben en dit in combinatie met een tekort aan energie in de benen, waardoor je zware, futloze benen kan hebben met het gevoel dat je niet vooruit geraakt. Bij een storing aan de chakra's gaan we kijken welke chakra uit balans is. Dit kan ervoor zorgen dat je continue energie verliest als deze te open staat of dat je energie vast zit als deze te gesloten staat. Een voorbeeld hiervan is de keelchakra: als deze te open staat dan flap je er van alles uit zonder na te denken, maar staat deze te gesloten durf je je keel niet open te zetten en slik je alles wat je eigenlijk wil vertellen terug in. Met een reiki behandeling sturen we de universele energie door je lichaam zodat deze terug in balans wordt gesteld en de blokkades worden opgeheven. 

ALLERGIEBEHANDELING:

Sommige fysieke/biochemische uitingen vragen een andere aanpak. Hiervoor kunnen we allergiebehandeling doen. Dit houdt meer in dan allergie alleen. Het werkt op alles dat jouw systeem triggert of uit balans haalt. Het spreekt jouw zelfhelend vermogen van jouw lichaam aan. Hierdoor gaat de gevoeligheid die je naar bepaalde stoffen hebt verdwijnen en kan je weer eten en doen wat je wilt. Je lichaam is gemaakt om in balans te zijn en sommige externe factoren zoals voeding, stoffen in de lucht of temperatuurverschillen kunnen ons uit deze balans halen waardoor ons lichaam signalen produceert. Sommige signalen zijn zeer duidelijk en belemmert om nog verder te functioneren: zoals een anafylactische shock reactie of reactie op ademhaling. Andere signalen zijn meer sluimerend en zou je misschien niet direct linken aan allergiereacties, maar leveren wel chronische klachten op. 

Als eerste gaan we een basispakket aan allergieën na. Dit is ook volgens kinesiologie en is dus een pijnloze, niet invasieve procedure. Wanneer we alle allergieën hebben bepaald, gaan we over tot behandeling. Ik ga zien op welk niveau je hierop reageert en we testen welk orgaan hierop reageert. Dan doen we een behandeling, waarna we gaan na testen. Vanaf dat de testen terug sterk testen, gaat de 25 uur vermijdingstijd in. In deze 25 uur moet je de stof die we behandelen vermijden, zodat je lichaam deze disbalans terug kan herstellen in elk orgaan. Na 25 uur, kan je terug starten met inname van allergie zonder de allergische effecten. 

pngtree-strong-girl-continuous-one-line-drawing-png-image_883532.jpg
allergy logo (1).png
bottom of page